انتخاب پزشک مناسب زنان و زایمان
معیارهای انتخاب پزشک زنان و زایمان  شهری که در آن زندگی می کنید، بیمه سلامت شما، دوستانتان، تاریخچه شخصی و خانوادگی شما از لحاظ پزشکی همه و همه انتخاب پزشک زنان و زایمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.  با این حال پیش از انتخاب پزشک زنان به سوالات زیر پاسخ دهید: کجا زایمان خواهید کرد؟ شما شاید به دنبال زایمان در بیمارستان یا زایشگاه نزدیک محل سکونتتان باشید و یا بیمارستان مجهزی را که به همسرتان اجازه حضور می دهد را ترجیح دهید. پیش از انتخاب پزشک در مورد بیمارستانی که تمایل...
مشاهده جزئیات