بارداری دوقلو
بارداری دوقلو: معنا چندقلو باردار بودن برای مادران چیست؟ بارداری دوقلو نیازمند مراقبت های ویژه می باشد. با خواندن این مقاله  مطالبی مفیدی در مورد تغذیه، وزن و پیچیدگی های احتمالی دوقلو یا چندقلو باردار بودن را خواهید یافت. چطور شما دوقلو باردار شُدید؟ بعضی اوقات بارداری دوقلویی بدون دلیل حادث می شود اما در موارد دیگر دلایل خاصی دارد. به عنوان مثال، افزایش سن عاملی مهمی در دوقلو باردار شدن است زیراکه در سنین بالا به دلیل تغییرات هورمونی، احتمال آزاد شدن دو تخمک همزمان...
مشاهده جزئیات