باید و نبایدهای تغذیه در دوران بارداری
تغذیه در دوران بارداری(باید و نبایدها)   منبع: parents.com   مترجم: شاهین فر خطوط قرمز در دوران بارداری، شما احتمالا از دوست و آشنا پیام های متفاوتی را در مورد بایدها و نبایدهای خوراکی خواهید شنید. در این مقاله ابتدا غذاهای که باید اجتناب کنید را خواهید یافت. غذاهای که نباید بخورید: اول شاید بپرسید چرا بعضی غذاهای در دوران بارداری ممنوع هستند ولی زمان های دیگر مشکلی ندارند؟ خوب است بدانید که سیستم ایمنی بدن شما در دوران بارداری تغییراتی...
مشاهده جزئیات