رابطه جنسی در دوران بارداری
رابطه جنسی(sex) در دوران بارداری: بایدها و نبایدها   آیا بارداری اشتیاق جنسی شما را کور می کند؟ آیا در دوران بارداری را بطه جنسی آخرین چیزی هست که به آن فکر می کنید؟   برای اینکه باردار شوید باید رابطه جنسی داشته باشید. تا اینجا هیچ چیر عجیبی وجود ندارد. اما در مورد رابطه جنسی در حین بارداری چه می دانید. در این مقاله آنچه که در مورد رابطه جنسی در حین باداری نیاز دارید بدانید را خواهید یافت. آیا در دوران بارداری می توان رابطه جنسی برقرار کرد؟ همچنان که...
مشاهده جزئیات