سقط جنین: بارداری ناموفق (۲)
سقط جنین: بارداری ناموفق ( قسمت دوم) سقط جنین ( miscarriage ) به از دست دادن ناگهانی کودک قبل از هفته بیستم بارداری گفته می شود. متاسفانه ۱۵ الی ۲۰ درصد بارداری ها ناموفق هستند. به طور کلی سقط جنین با کمی ورزش و یا مصرف ماده خاصی اتفاق نمی افتند و بیشتر هوامل ژنتیکی دخیل هستند ولی عوامل زیر بسترهای چنین امری را ممکن می سازند: مصرف مواد سیگار کشیدن مصرف الکل میکروب و یا باکتری که در گوشت، تخم مرغ خام و یا مواد دیگر وجود دارد. سن بالای ۳۵ سال مادر مصمومیت ها...
مشاهده جزئیات