سوالات اساسی پیش از بارداری
سوالات اساسی پیش از بارداری آیا شما آماده باردار شدن هستید؟ آیا در مورد مسائلی مانند نگهداری کودک، ختنه کردن، نظافت و تربیت و... فکر کرده اید؟ تصمیم به باردار شدن یکی از اصلی ترین تصمیمات زناشویی می باشد پس بهتر است پیش از بارداری به مسئال زیر دقت کنید تا پس از زایمان با مشکلات کمتری روبرو شوید. ۱- آیا الآن زمان مناسبی برای بارداری است؟ اَلن سینگر (Alan M. Singer) خانواده درمانگر معتقد است این سوال مهترین سوال در زمینه بارداری است. وی برای تشخیص زمان مناسب بارداری...
مشاهده جزئیات