سوالات جلسه اول ملاقات با پزشک زنان و زایمان
 در اولین ملاقات با پزشک زنان و زایمانم چه سوالتی باید بپرسم؟ آیا هیجان زده هستید! در اولیم ملاقات با پزشک سوالات زیر را فراموش نکنید: چه میزان اضافه وزن برای من خوب است؟ چه میزان باید وزنم را ضافه کنم؟ آیا من باید از موارد خاصی در محیط کارم اجتناب کنم؟ مانند تماس با مواد شیمیایی چه تست های بارداری و بیمارهای مقاربتی برای من لازم است؟ آیا من باید در مورد.......... نگران باشم؟ چه ورزشی برای من خوب است؟ چطور می توانم در موارد اورژانسی به شما...
مشاهده جزئیات