نشانه های آمادگی برای بارداری
۲۰ نشانه ی امادگی برای بارداری چه کسی آماده ی بارداری هست؟ ( شاید شما) اگر قصد بارداری دارید خواندن این مقاله را به شما توصیه می کنیم. به هر کجا که نگاه می کنید نوزاد و بچه می بینید! واقعا اینطور نیست فقط شما آنها را می بینید... J شما خیلی دلتان می خواهد حیوانات و گیاهان را اسم گذاری کنید! دائم فکر اسم خوب و بد هستید. شما مدام به فروشگاه های مخصوص لباس بارداری می روید به خصوص زمانی که کسی شما را نمی بیند! سعی میکنید در این فروشگاه های لباس های بزرگ را جلوی آینه امتحان...
مشاهده جزئیات