نکات سی روز اول زندگی نوزاد(۱)
۳۰ نکته برای ۳۰ روز اول با نوزاد (قسمت اول) تغذیه نوزاد می خورد و می خورد. طبیعت نوزاد و مادر را با امکانات کافی برای تغذیه مجهز کرده است ولی در ابتدا همه چیز به این سادگی نیست. نکته اول: مادرانی که از حمایت و کمک دیگران بهره مند هستند نرخ موفقیت بالاتری دارند. پیش از زایمان به شبکه اجتماعی اطرافتان خوب نگاه کنید. با چه کسی احساس راحتی و صمیمت بیشتری دارد آیا توانایی گرفتن پرستار برای کودک خود را دارید؟ همچنین با سایر مادرانی که تجربه خوبی در مورد تغذیه کودکشان...
مشاهده جزئیات