اضطراب جدایی در سنین و دوره های مختلف
اضطراب جدایی در سنین و دوره های مختلف مترجم: #نیما_شاهین_فر آیا هنگامیکه از کودک خود جدا می شود او چنان گریه ای می کند که شما کلافه می شود؟ آیا احساس می کنید کودک شما خیلی وابسته است؟ آیا کودک شما به طور ناگهانی به شما وابسته تر شده است طوری که یک لحظه بدون شما نمی تواند باشد؟ پس حتما مقاله زیر را بخوانید.   اضطراب جدایی معمولا برای اولین بار هنگام شب ظاهر می شود و موجب تعجب و نگرانی پدر و مادر می شود. این اضطراب جدایی در دوره های مختلف زندگی شکل ها و شدت های مختلفی به...
مشاهده جزئیات