بدخلقی ها و بداخلاقی های کودک خوب است!!!
ده دلیلی که نشان می دهد بدخلقی های کودک واقعا نشانه های خوبی هستند. مترجم: نیما شاهین فر بدخلقی های کودک یکی از لحظات دشوار در تربیت است. هنگامی که کودکمان آرام هست ما احساس پدر خوب / مادر خوب داریم ولی زمانیکه کودک بداخلاقی می کند اوضاع پیچیده می شود. شاید باورش برایتان دشوار باشد که قبول کنید، بد اخلاقی های کودک در بسیاری از مواقع در حقیقت نشانه های خوبی هستند. اینجا به چند مورد از جنبه های مثبت بدخلقی های کودک اشاره خواهیم کرد. 1 – برون ریزی هیجانی  ...
مشاهده جزئیات