تجربه ای لذت بخش: آشپزی همراه کودک
آشپزی با کودک مترجم: نیما شاهین فر آشپزی با کودک می تواند نه تنها تجربه ای لذت بخش هم برای مادر و کودک باشد بلکه می تواند باعث یادگیری مفاهیم پایه ای ریاضی و رشد خلاقیت شود. از نظر روانشناسی کودک  آشپزی همراه کودک موجب افزایش اعتماد به نفس در کودک می شود. در این مقاله به مزایا و راهکارهای آشپزی همراه کودک خواهیم پرداخت. آشپزی همراه کودک می تواند به طرق زیر به رشد کودک کمک کند: رشد مهارت های پایه: شما می توانید مفاهیم پایه ریاضی را به راحتی در حین آشپزی به کودک...
مشاهده جزئیات