تربیت سالم بدون موبایل و تبلت
آیا به دنیال کاهش زمان بازی کودکتان با موبایل و کامپیوتر هستید؟ از خودتان شروع کنید. تحقیقات نشان داده است که پدر و مادرها روزانه بیش از ۹ ساعت پشت کامپیوتر یا تلویزیون و یا با موبایل در حال کار هستند. والدین در حالیکه تلاش می کنند تا کودکانشان کمتر از وسایلی مانند موبایل و تبلت استفاده کنند، خودشان روز به روز بیشتر از وسایل ارتباط جمعی استفاده می کنند. این تحقیقات به می گویند که زمان کنترل رفتاری برای خودمان به عنوان الگوهای فرزندان فرا رسیده است. شما هیچگاه نمی توانید میزان زمان...
مشاهده جزئیات