تماس بدنی با کودک و رشد مغز
  بغل کردن  نوزاد و رشد مغز   مترجم: #نیما_شاهین_فر   تحقیقات جدید نشان داده است که در آغوش گرفتن نوزادتان (هر چه قدر که بیشتر و در ماه های اولیه باشد) منافع زیادی برای رشد مغز دارد مخصوصاً اگر کودک زودرس دارید.       خبر خوب برای کسانی که زیاد به شما می­گویند که کودکتان را بغل نکیند زیراکه موجب "لوس شدنش" و یا "بغلی شدنش" می شوید. بر اساس مطالعات جدید شما اصلاً نمی توانید نوزادتان را زیاد بغل کنید....
مشاهده جزئیات