تماس بدنی با کودک و رشد مغز
بغل کردن  نوزاد و رشد مغز تحقیقات جدید نشان داده است که در آغوش گرفتن نوزادتان (هر چه قدر که بیشتر و در ماه های اولیه باشد) منافع زیادی برای رشد مغز دارد مخصوصاً اگر کودک زودرس دارید. خبر خوب برای کسانی که زیاد به شما می­گویند که کودکتان را بغل نکیند زیراکه موجب "لوس شدنش" و یا "بغلی شدنش" می شوید. بر اساس مطالعات جدید شما اصلاً نمی توانید نوزادتان را زیاد بغل کنید. در حقیقت ارتباط بدنی با کودک لازمه اساسی برای رشد کودک است، بخصوص برای رشد مغر کودک. تحقیقات...
مشاهده جزئیات