دروغ گویی در سنین مختلف کودکان علل و ریشه ها
چطور و چرا کودکان در سنین مختلف دروغ می گویند؟ مترجم: نیما_شاهین_فر کودکان: اولین دروغ ها واضح است اگر از کودکان دوقلو بپرسید که کدومشان مثلا آب را روی فرش ریخته است؟ آنها نام یکدیگر را در سنین پایین خواهند گفت. طبق تحقیقات کودکان در سنین ۳ سال و بعضی اوقات حتی در دو سالگی چنین دروغ های جزئی را برای فرار از تنبیه و یا تشویق می گویند.   بدیهی است که برخورد شدید با چنین دروغ های موجه نیست زیراکه کودک اصلا نمی داند این کارش اشتباه است. دکتر الیزابت برگر...
مشاهده جزئیات