سفر و خواب کودک
خواب کودک و سفر سفر با کودک همیشه برای پدر و مادر یک چالش مهم بوده بویژه زمانی که مسئله خواب و عادات روزانه مطرح باشد. استراحت کافی برای کودک به معنای خلق خوب و خوش اخلاقی است.رعایت نکات زیر به شما در سفر با کودک کمک فراوانی خواهد کرد.   سعی کنید ساعات خواب کودک را چه در روز و چه در شب ثابت نگه دارید همانگونه که در خانه بود. سعی کنید کتاب، اسباب بازی و یا هر چی چیزی که کودک با آن می خوابد و آرامیش پیدا می کند را به همراه داشته باشید. تا جای که می توانید...
مشاهده جزئیات