سفر و خواب کودک
      خواب کودک و سفر   مترجم: #نیما_شاهین_فر   سفر با کودک همیشه برای پدر و مادر یک چالش مهم بوده بویژه زمانی که مسئله خواب و عادات روزانه مطرح باشد. استراحت کافی برای کودک به معنای خلق خوب و خوش اخلاقی است.رعایت نکات زیر به شما در سفر با کودک کمک فراوانی خواهد کرد.               سعی کنید ساعات خواب کودک را چه در روز و چه در شب ثابت نگه دارید...
مشاهده جزئیات