ویژگی های آموزش و پرورش بلژیک
آموزش و پرورش در بلژیک آموزش و یا تحصیلات اجباری در کشور بلژیک دوازده سال است و از شش تا هجده سالگی به طول می انجامد آموزش و یا تحصیلات اجباری در کشور بلژیک دوازده سال است و از شش تا هجده سالگی به طول می‌انجامد. این دوره تحصیلی تا پانزده سالگی اجباری است و دانش‌آموزانی که حداقل نخستین دوره دو ساله مقطع متوسطه را تکمیل کنند و یا مایل به ادامه آن تا سن هجده سالگی نباشند، می‌توانند از طریق آموزش اجباری پاره وقت به این کار مبادرت کنند. همچنین دانش‌آموزانی که دوره سه...
مشاهده جزئیات