ویژگی های آموزش و پرورش ژاپن
سیستم آموزش و پرورش ژاپن مقطع آموزش پیش دبستانی در ژاپن شامل رده های سنی ۳ تا ۶ سال این مقطع آموزشی غیراجباری و غیررسمی بوده و با دریافت شهریه از والدین کودکان ارائه می شود هدف اصلی مراکزآموزش پیش دبستانی, پرورش ذهنی و جسمی کودکان در یک محیط مناسب آموزشی است مقطع آموزش پیش‌دبستانی در ژاپن شامل رده‌های سنی ۳ تا ۶ سال این مقطع آموزشی غیراجباری و غیررسمی بوده و با دریافت شهریه از والدین‎ ‎کودکان ارائه می‌شود. هدف اصلی مراکزآموزش پیش‌دبستانی، پرورش ذهنی و...
مشاهده جزئیات