ویژگی های آموزش پرورش استرالیا
ساختار آموزشی در استرالیا مدارس به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند و نام نویسی کودکان در مدارس نزدیک به محل سکونتشان صورت می گیرد. سال تحصیلی در استرالیا در ژانویه آغاز و تا دسامبر ادامه می یابد. در تمامی مدارس‌ استرالیا آموزش‌ شامل‌ سه‌ مرحله‌ دبستانی شامل پیش دبستانی برای شش تا هفت سال (Primary)، راهنمایی  از سال هفت یا هشت تا سال دهم(Secondary) و دبیرستان‌ سال یازده و دوازده (Senior Secondary)  است. تحصیل‌...
مشاهده جزئیات