طراحی فضای داخلی مدارس

طراحی فضای داخلی بر اساس نیازهای روانشناسی کودک و کادر اداری و دبیران و ویژگی های جسمانی و قابلیت های کودک از جمله فعالیت ها در زمینه طراحی مدارس می باشد.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران