رشد جسمی

امسال ۶ سانتی متر به قدش و ۳ کیلو به وزنش اضافه خواهد شد؛

ویژگی های جسمی مرتبط با جنسیت نشان می دهد؛ مثلا دخترها بلند قدتر و چاق تر از پسرها به نظر می رسند.

مثل سال پیش ۴ عدد از دندان های شیری اش را با دندان های اصلی جابجا می کند؛

رشد شناختی

فهم عمیقی از طبقه بندی در موارد مختلف به دست می آورد؛ مثلا می داند که هویچ خوردنی و جزء سبزیجات است؛

جملات طولانی با ۱۲ کلمه را نیز می تواند بخواند و بفهمد؛

اعداد دو رقمی را می تواند جمع و تفریق کند و تقسیم را متوجه می شود؛

عاشق سازماندهی و برنامه ریزی است، مثلا دوست دارد با دوستانش در مورد چند روز دیگر یک برنامه ­ای بریزد؛

به طور مستقل فکر می کند؛ بیشتر کودکان در این سن مهارت های تصمیم گیریشان را تقویت می کند؛

تکالیف سخت تر و پیچیده تری مانند روزنامه نویسی مدرسه را می تواند بر عهده بگیرد.

رشد هیجانی-اجتماعی

قواعد و رفتارهای مناسب را تشخیص می دهد؛

بیشتر اوقات می تواند خشم خودش را کنترل کند؛

دوستی های پایدار می تواند برقرار کند؛

احساس همدردی و همدلی قوی دارد؛

نسب به سال گذشته، پایداری هیجانی بالاتری دارد؛

بر بیشتر ترس های دوران کودکی اش غلبه کرده است اما استرس های گوناگونی به خصوص در مورد مدرسه دارد؛

در مورد روابط بین دختر و پسر کنجکاو است. بعضی از داشتن ارتباط دوستی با جنس مخالف خوشحال اند اما بیشتر شان از جنس مخالف یا خجالت می شکند و یا می ترسند

رشد زبانی

عموما داستان و کتاب می خواند و از این کار لذت می برد

اغلب خواندنش هدفمند است، مثلا می خواهد یاد بگیرد؛

الگو گفتاری خاصی دارد که بیشتر شبیه بزرگسالان است؛

مهارت های حسی-حرکتی

بازی های حرکتی مانند شنا و فوتبال را دوست دارد

بازی ها گروهی را به بازی های انفرادی ترجیح می دهد؛

از ابزاری ساده مانند چکش به خوبی می تواند استفاده کند

عاشق انجام کارهای است که مهارت های حرکتی ظریفش را آزمایش کند.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo