رشد جسمی

سالانه حدود ۶ سانتی متر و ۳ کیلوگرم به وزنش اضافه می شود؛

دست و پاهای دارد که به نظر نسبت به سایر اندام های بدنش بزرگتر است؛

سالانه ۴ دندان شیری از دست می دهد که آنها را با دندان های اصلی جایگزین می کند

زمانیکه اضطراب زیاد دارد شاید شب ادراری کند.

رشد شناختی

نه تنها جمع را می داند بلکه می تواند ۲ تا ۲ و یا ۵ تا ۵ بشمارد(۲و۴و۶و... و یا ۵و۱۰و۱۵و...)

می داند امروز چه روزی از هفته است؛ اما هنوز تاریخ روز و سال را نمی داند؛

جملات ساده را می تواند بخواند؛

مسئله های ساده ریاضی یک رقمی را می توان حل کند( مثلا ۷+۵ و ۳-۴ و...)

دست چپ و راستش را می شناسد؛

تفکر سیاه و سفید عموم اوقات دارد؛ اتفاقات و چیزها یا خیلی خوبند و یا خیلی بد، زیبا هستند و یا زشت، درست هستند و یا غلط. آنها عموما بر یک جنبه از قضیه تمرکز دارند که در نتیجه مانع از فهم مسایل پیچیده می شود.

فراخنای تمرکزش به ۱ ساعت نیز میتواند برسد

دوست دارد علت همه چیز را بداند

تقریبا  قدرت برگشت پذیری دارد(۶=۲+۴ و ۴=۲-۶)

تصور بیشتر از قدرت خودش دارد.

به همه چیز عمومیت می دهد مثلا زمانیکه شکست می خورد می گوید" من هیچ وقت نمی توانم این کار را بکنم"

دوباره سوالاتی در مورد بارداری و زایمان دارد

رشد هیجانی-اجتماعی

از بودن در کنار دوستانش لذت می برد؛ عقاید دوستانش برایش بسایر مهم هستند و فشار گروه می تواند مسایل مثبت و منفی را ایجاد کند؛

با بودن در گروه احساس امنیت کسب می کند؛

با گروه می تواند مشارکت خوبی داشته باشد؛

ترس های دوران کودکی با استرس های روزمره مانند گرفتن نمره خوب جایگزین می شود

از قوانین که خود ایجاد کرده به احتمال بیشتری تبعیت خواهد کرد؛

هیجاناتش به سرعت عوض و تغییر می کند. پرخاشگری شایع می باشد و منتقد همیشگی پدر و مادر است. بعضی اوقات بی ادب است و بعضی اوقات هیجانی.

بی صبر و قرار است.  سریعا موفقیت و نتیجه را می خواهد و نمی تواند منتظر بماند؛

به پول علاقه مند است. بعضی از بچه عاشق پس انداز و خرج کردن پول در این دوره می شوند؛

علاقه ای به بحث های خانواده دور میز شام ندارد

بعضی اوقات جوک های زشت تعریف می کند و می خندد

عاشق راز و رمز است

رشد زبانی

تکلم راحت و رشد یافته ای دارد و عموم اوقات بدون اشتباه دستوری ؛

به خواندن کتاب علاقه مند است؛

سرگرم درست تلفظ کردن و خواندن درست حروف در کتاب است(خواندن هنوز به پیشرفتگی صحبت کردن نشده است)

مهارت های حسی-حرکتی

بند کفش را خودش می بندد؛

اشکال سه بعدی می تواند بکشد؛

انسانی با ۱۶ جز از اندام بدنش نقاشی می کند؛

در ورزش مهارت های تخصصی کسب می تواند بکند. 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo