بلوک های ساختنی مهیج

این محصول مربوط به بازی بلوک های ساختنی است که در روانشناسی کودک و شکوفا کردن استعدادهای کودک اهمیت فراوان دارد.

ساعت شنی

این محصول برای فراگیری مفهوم پایه زمان که در زندگی روزمره کاربردی است و یادگیری مفاهیم دیگرریاضی یاری بخش است.

ویترین رشد حیات

این محصول برای فراگیری مفهوم حیات و اکوسیستم در ذهن و رمان کودکان نقشی حیاتی ایفا می کند.

رول نقاشی دیواری

رول نقاشی دیواری برای یادگیری نقاشی با ابزار مناسب و مهیج که هم برای کودکان و هم برای خانواده بسیار لذت بخش است.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران