ساعت شنی

این محصول برای فراگیری مفهوم پایه زمان که در زندگی روزمره کاربردی است و یادگیری مفاهیم دیگرریاضی یاری بخش است.

ساعت شنی

زمان، همواره یکی از دغدغه های بشری بوده است. محاسبه زمان در طول تاریخی مراحل پیچیده را طی کرده است.

فهم  زمان در کودک یکی از پیچیده ترین یادگیری ها است. متاسفانه، بسیاری از خانواده به غلط تصور می کنند که گفتن ساعت توسط کودک به معنای یادگیری زمان است در حالیکه کودک صرفا فرا گرفته است زمانیکه عقربه کوچک و بزرک جای ایستاد او عدد آنها را بگوید. فهم زمان شامل تمایز قائل بین 1 دقیقه و 30 ثاتیه هست. یعنی کودک باید بداند زمانیکه میگوید یک دقیقه دیگر میایم بیشتر از زمانی هست که می گوید 30 ثانیه دیگر می آیم.

با استفاده از این ساعت شنی های دقیق و بازی های آن کودک قادر به به یادگیری سریع مفهموم عدد خواهد بود.


ارسال نظر

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران