فرش جدول ضرب thumb فرش جدول ضرب

فرش جدول ضرب

این فرش ویژه برای یادگیری جدول ضرب و فهم آن در حین بازی که وسیله اصلی دانش آموز برای فکر است کمک شایانی می کند.

فرش جدول ضرب

یکی از مشکلات ترین مفاهیم در یادگیری ریاضی به دانش آموزان، جدول ضریب هست که شامل دو بخش است. بخش اول فهم، ضرب و اینکه به چه کار می آید و چگونه عمل می کند و بخش دوم حفظ کردن جدول ضرب است.

با توجه به فراخنای حافظه کودک، معمولا معلمان با مشکلات عدیده ای در حفظ کردن بچه ها روبرو می شوند.

فرش جدول ضرب هم در فهم ضرب و هم در حفظ کردن جدول ضرب به کوکان، خانواده ها و معلمان کمک شایانی می کند و با استفاده از این محصول کودکان در حین بازی که اصلی ترین ابزار کودک برای یادگیری است با سرعت باورنکردنی و فهم غیر قابل تصوری جدول ضرب را فرا خواهند گرفت. با استفاده از این محصول کودکان در یادگیری به هم کمک خواهند کرد زیراکه با استفاده از این فرش و بازی در حال یادگیری هستند.

 

 


ارسال نظر

فرم سفارش محصول
 
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo