کارگاه های ویژه کودکان

کارگاه های ویژه کودکان

این بخش ویژه کودکان است تا استعدادهای بالقوه ای خویش را در محیطی واقعی بشناسند و شکوفا کنند.

اطلاعات بیشتر
کارگاه های ویژه خانواده

کارگاه های ویژه خانواده

این بخش ویژه کارگاه والیدن می باشد تا موانع رشدی را از پیش پای کودکان برای داشتن خانواده ای شاداب بشناسند و بردارند.

اطلاعات بیشتر
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران