بازی فکری آرکِلینو (Archelino) thumb بازی فکری آرکِلینو (Archelino)
thumb
thumb

بازی فکری آرکِلینو (Archelino)

چون تو را نوح است کشتی‌بان.....

همه‌ی حیوانات برای سوار شدن به کشتی نوح جمع شده‌اند اما سوال این است که چگونه می‌توان آن‌ها را به‌بهترین‌شکل سازماندهی کرد؟ در هریک از 60 معمّای موجود، سعی کنید با استفاده از سرنخ‌های داده‌شده، تنها راه‌حلّ منطقی را پیدا کنید...

* تعداد و سن بازیکنان: 1 یا 2 بازیکن، 4 سال به‌بالا / * مدت زمان بازی: 10 تا ..... دقیقه

* کارکرد و نکات آموزشی: افزایش قدرت تفکّر منطقی (در چارچوب ابعاد فیزیکی) و حلّ معمّا و ارتقاء آستانه‌ی تحمّلسازنده بازی فکری: هوش
  • 1,290,000 ریال

ارسال نظر

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo