بازی فکری بامبلئو thumb بازی فکری بامبلئو

بازی فکری بامبلئو

بازی فکری بامبلئو


 


بیشترین تعادل؛ بیشترین قطعه؛ بیشترین امتیاز!


یک بازی تعادلی پرهیجان برای 2 تا 6 بازیکن 6سال به بالا.


قطعات قرمز و مشکی را یک به یک از روی صفحه ی گِرد زرد رنگ بردارید! امّا مراقب باشید! صفحه ی


زرد رنگ بر روی گوی چوب پنبه ای، جایگاه چندان مستحکمی ندارد! سعی کنید بازیکنی نباشید که باعث


 سُر خوردن و افتادن صفحه ی زرد رنگ می شود! در پایان بازی، بازیکنی که بیشترین قطعه را جمع آوری کرده باشد،


برنده ی بازی خواهد بود.  • 3,190,000 ریال
محتویات جعبه: یک صفحه ی چوبی گِرد زرد رنگ؛ 25 قطعه ی چوبی قرمز و مشکی؛ یک پایه ی چوبی؛
 یک گوی چوب پنبه ای.
شرکت سازنده: "ZOCH" از کشور آلمان.
همراه با راهنمای فارسی.
کاربرد آموزشی: افزایش تعادل و هماهنگی انگشتان و دست ها،
یادگیری تخمین زدن وزن قطعات مختلف چوبی
و یادگیری چگونگی حفظ تعادل یک سیستم با حفظ تعادل اجزای مختلف آن.
 
سازنده بازی فکری: Zoch

ارسال نظر

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo