تاس اعداد به همراه ضرب و تقسیم و منها و جمع اعداد thumb تاس اعداد به همراه ضرب و تقسیم و منها و جمع اعداد

تاس اعداد به همراه ضرب و تقسیم و منها و جمع اعداد

این محصول برای یادگیری مفهوم پایه عدد و چهار عمل اصلی به کودکان و دانش آموزان به صورت یکپارچه بسیار سودمند است.
  • 3,000,000 ریال

تاس اعداد به همراه ضرب و تقسیم و منها و جمع اعداد

یکی از شیرین ترین ومشکل ترین مفاهیم در یادگیری ریاضی، مفهوم عدد و چهار عمل اصلی(جمع و منها و ضرب و تقسیم) می باشد. این مفاهیم، اساس ریاضات را تشکیل می دهند که در بسیاری از مواقع به درستی توسط کودک یا دانش آموز فراگیری نمی شود.

متاسفانه بسیاری از خانواده ها، شمارش اعداد را عین مفهوم عدد می دانند. در حالیکه، شمارش موسیقی وار و آهنگین اعداد هیچ دلالتی بر یادگیری عدد ندارد. به عنوان مثال کودکی زمانی مفهموم عدد 10 را درک کرده است که بداند اولا 10 بزرگتر از 9 هست و ثانیا 10 دلالت بر تمامی اعداد قبل از خود را دارد. به طور جزئی تر باید گفت که 10 عدد موبایل شامل 9 عدد و یک دانه بیشتر موبایل است. کودک زمانی مفهوم عدد را فراگرفته است، که به این درک رسیده باشد.

در مورد چهار عمل اصلی نیز موارد مشابه شایع هستند. متاسفانه بسیاری از افراد تصور می کنند که حفظ جدول ضرب مساوی فهم ضرب کردن است در صورتیکه امکان دارد کودک صرفا جدول ضرب را به مثابه یک شعر مانند شعر های دیگر حفظ کرده باشد. کودکان باید به این درک رسیده باشد که 2 تا 5 تا می شود 10 نه صرفا دو پنج تا 10 می شود. در مورد تقسیم و منها نیز کودک باید به این فهم برسد که در منها چیزی از بین می رود نه صرفا یک عملی مکانیکی هست.

با استفاده ازمحصول تاس اعداد به همراه ضرب و تقسیم و منها و جمع اعداد بازی های آن که می تواند هم در ترتیب اعداد، ضرب اعداد، جمع و تفریق اعداد مورد استفاده قرار گیرد، شما می توانید به راحتی مفهوم عدد و چهار عمل اصلی که پایه ریاضی است را از کودکی در بچه نهادینه کنید


ارسال نظر

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo