به بهانه انتشار دوفصلنامه نارنج

نویسنده: 
مسعود میرعلایی

دفتر دوم از سال نخستِ «نارنج»، دوفصلنامه تخصصی ادبیات کودک و نوجوان (پاییز و زمستان ۱۳۹۵) با موضوع «کیارستمی، سینما و ادبیات کودک»، در هشت بخش جداگانه، با ۱۹۸ صفحه و شمارگان هزار و بهای ده‌هزار تومان، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ منتشر شد و در دسترس دوستداران این رشته‌ی ادبی و فرهنگی گذارده شد.

مدیر مسئول نشریه این دوفصلنامه تخصصی ادبیات کودک و نوجوان در یادداشت خود، «ناگهان چقدر زود دیر می‌شود!» می‌نویسد:

سال ۹۵ را با از دست دادن یکی از بزرگ‌ترین سینماگران جهان به پایان بردیم. «نارنج» اما مجله‌ای سینمایی نیست؛ و به هنر به صورت مطلق نمی‌پردازد. این هنر کیارستمی است که آنچنان ادبیات را با نگاه، دوربین و سینما پیوند زد که می‌توان در یک شماره از یک مجله‌ی ادبی، فقط از آن گفت و به آن پرداخت!

این اعتراف خوشایند نیست، اما واقعیت این است که اگر عباس کیارستمی هنوز در بین ما بود، این شماره از این مجله، به نام او رقم نمی‌خورد! آنچنان که نشریات و کتاب‌های بسیاری پس از او، به او پرداخت. فراخوان «نارنج ۲»، برای موضوعی دیگر بود، اما پیشنهاد وسوسه‌انگیز «مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز» – که قبل از سفر ابدی کیارستمی، در تدارک بزرگداشتی برای او بود – برای اختصاص یک شماره از «نارنج» به عباس کیارستمی چیزی نبود که بتوان از آن چشم پوشید.»(نارنج ۲، ص ۳ و ۴)

«این شماره از مجله با همکاری و همراهی مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز و سمینار «کیارستمی، سینما و ادبیات کودک» که در بزرگداشت عباس کیارستمی در دانشگاه شیراز برگزار شد، شکل گرفت» (همان، ص ۴)

عنوان‌های هشت بخش دفتر دوم دوفصلنامه تخصصی ادبیات کودک و نوجوان نارنج

آستانه

ناگهان چقدر زود دیر می‌شود! افسون امینی.
سخن سردبیر: جهان اندیشه و سینمای عباس کیارستمی. خسرو آقایاری.

ریشه

کیارستمی، نمای نزدیک، نمای دور نوشته عباس جهانگیریان.
نگاهی به زندگی و کارنامه هنری و چالش‌های او برای رسیدن به هدف در دو نمای دور و نزدیک، نقش کانون پرورش فکری در مسیر هنری کیارستمی و تأثیری که او بر سینمای ایران و فیلم‌سازان جوان نهاد، شیوه داستان‌پردازی و نوع نگاه کیارستمی در قصه‌گویی و زاویه‌ی دید.

نگاه

در دفتر دوم از سال نخست این دوفصلنامه تخصصی ادبیات کودک و نوجوان در بخش نگاه به مطالب زیر پرداخته شده است:

به‌سوی بوطیقای اخلاق کودکی در سینمای عباس کیارستمی. نوشته امیرعلی نجومیان.
عباس کیارستمی، فیلم‌های خانوادگی و فرآیندهای فرهنگی تکنیکیِ دیدگاه فرافرهنگی. نوشته جان استیونز، ترجمه سارا خسرونژاد.
تابولا رازا (لوح نانوشته)، کودکان و کیارستمی نوشته فریده آفرین. همسویی دیگاه کیارستمی با نظریه‌ی لو ویگوتسکی، روان‌شناس روس.
نگاه معناشناسانه‌ی تصویری در تک فریم روایی. تحلیلی بر پوستر فیلم خانه‌ی دوست کجاست؟ نوشته مسعود مجاوری آگاه.
تحلیل فلسفی – تربیتی فیلم «خانه دوست کجاست؟» از دیدگاه اگزیستانسیالیسم. نوشته جعفر باقری.

آیینه‌ نقد

سادگی و ژرفا در بیان پیوند زندگی و مرگ؛ تحلیل فلسفی کتاب «داستان زندگی پُرثمر و باافتخار مداد قرمز» اثر عباس کیارستمی و داریوش دیانتی. منتقدین ملیحه مصلح و رقیه بهادری.
روابط بیناگفتمانی یا «داستان»؛ بررسی برهم‌کنش واژگان و تصاویر در کتاب تصویری – داستانی «داستان زندگی پُرثمر و باافتخار مداد قرمز» اثر عباس کیارستمی و داریوش دیانتی. منتقد مریم مهرپرور.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo