به بهانه همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

 

نهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران با موضوع «فضای مجازی و تربیت» ۷ام و ۸ام اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ از سوی دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برگزار می‌شود.

محورهای اصلی نهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ۱. ویژگی‌ها و مسائل فضای مجازی از منظر فلسفه تربیت
 • نظریه‌های فیلسوفان تکنولوژی در تربیت و فضای مجازی
 • جنگ، افراطی‌گری، بحران و تربیت در فضای مجازی
 • انسان‌شناسی و فرابشریت و فضای مجازی
 • دانش‌شناسی، تربیت و فضای مجازی
 • جهانی شدن، تربیت و فضای مجازی
 • واقعیت و فضای مجازی
۲. فلسفه تربیت و فضای مجازی
 • رویکردهای فلسفه تربیت و فضای مجازی (پدیدارشناسی، تحلیلی، انتقادی، هرمونتیک و ...)
 • منابع یادگیری، کارکردی و ارزشیابی آن در فضای مجازی
 • مبانی، اصول و روش‌های تربیت در فضای مجازی
 • آموزش فلسفه به کودکان و فضای مجازی
 • ساختار روابط و تعاملات و فضای مجازی
 • مکاتب فلسفه تربیت و فضای مجازی
 • تفاوت فردی و و فضای مجازی
 • تفکر انتقادی در فضای مجازی
 • تربیت سیاسی و فضای مجازی
۳. فضای مجازی در فلسفه تربیت
 • فضای مجازی و انسان (هویت، مسئولیت، اختیار و ...)
 • تحول‌آفرینی فضای مجازی در تربیت
 • مفهوم‌شناسی فضای مجازی در تربیت
 • ارزش‌شناسی، تربیت و فضای مجازی
 • سواد در عصر دیجیتال
 • رسانه‌ها و تربیت
۴. راهکارهای تربیتی برای مشکلات حاضر مربوط به فضای مجازی
 • فرصت‌ها و چالش‌های تربیت رسمی در فضای مجازی
 • سند تحول بنیادی آموزش و پرورش و فضای مجازی
 • وظیفه نظام‌های تربیتی در فضای مجازی
 • شکاف بین نسل‌ها، تربیت و فضای مجازی
 • فلسفه تربیت، دین، معنویت و فضای مجازی
 • هم‌گرایی ملی، تربیت و فضای مجازی
 • تربیت شهروندی و فضای مجازی
 • اخلاق پژوهش و فضای مجازی

منبع: انجمن فلسفه

 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo