به بهانه چاپ نوروزها و بادبادک هاکتاب «نوروزها و بادبادک ها»


کتاب «نوروزها و بادبادک ها» به قلم ثمین باغچه بان از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تجدید چاپ شد.
به گزارش سرویس فرهنگی جام نیـوز ، «نوروزها و بادبادک ها» اثر ثمین باغچه بان بار دیگر از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به انتشار رسید. 

اثر خواندنی ثمین باغچه بان با تصویرگری های ماندگار نورالدین زرین کلک و ویرایش جدید منتشر شد. 

بر این اساس، در بخشی از این کتاب می خوانیم: «هر سال، نوروز با خود بادبادک می آورد و بادبادک ها رنگ و بو و شادی نوروز را با خود به هر جا می برند. بادبادک های گوناگون و رنگارنگ که در چشم ها می پرند و می رقصند، در چشم ها می خندند و دور می شوند. بادها که خواهران بادبادک ها هستند آن ها را همچون دختران شاه پریان بر دوش های خود می گذارند و بر فراز دشت ها و جنگل ها و دریاها می برند. گاه هم بادبادک ها ستاره می شوند و از ابر و نسیم هم بالاتر می روند و سال بعد در نوروزی دیگر مهمان دست و نگاه کودکان می شوند. 

نقاشی های زیبای این کتاب نیز نوروز و بادبادک ها و شادی ها را جلوه دیگری بخشیده است. 

این اثر به ترسیم دنیای اطراف راوی و تغییرهای دنیای اطراف او به فرا رسیدن فصل بهار می پردازد. در این میان نویسنده و تصویرگر از عنصر خیال بهره برده اند تا اثری متفاوت را خلق کنند که در آن روابط انسانی و خیال و واقعیت در هم می آمیزند. 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo