Labor

۱- با دو سیستم جدید LDR پیشرفته

۲- خدمات شبانه روزی

۳- دارای پزشک متخصص مقیم زنان

۴- با امکانات هتلینگ برای پزشکان متخصص آنکال و کارشناسان مامایی

۵- وجود واحد تریاژ مامایی در ورودی واحد لیبر

۶- دسترسی آسان به واحد NICU (به دنیا آمدن نوزاد ) و بخش زنان و زایمان (مراقبت از مادر)

۷- انجام دقیق فوریت های مامایی و اورژانس های زایمانی در حاملگی های پر خطر

۸- ) NST نوار قلب جنین)

۹- دو اتاق ایزوله

۱۰- یک اتاق LDR

۱۱- انجام کنترل ها ، مراقبت ها و آموزش های حین و بعد از بارداری(برگزاری کلاس های رایگان زایمان طبیعی با هماهنگی قبلی)

۱۲- آمادگی قبل از عمل جراحی های زنان

۱۳- زایمان طبیعی و سزارین اورژانسی (در شرایط اضطراری)

۱۴- تهیه دقیق آمار زایمان و پیگیری گواهی های لازم جهت تسریع امور مربوط به مدارک نوزاد

آدرس سایت:

http://www.abanhospital.com

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo