اتاق عمل "میلاد" بیمارستان آتیه

آماده نمودن بیماران جهت سزارین، زایمان طبیعی، نظارت بر نوزادان کم وزن، مانیتورینگ قلب جنین و نیز اجرای شیردهی در این بخش صورت می گیرد.
ویژگی های اتاق عمل میلاد:  از مهم ترین ویژگی های اتاق عمل میلاد، وجود بخش زنان و زایمان، اتاق زایمان، بخش نوزادان و اتاق عمل زنان در کنار یکدیگر بوده که باعث سهولت و تسریع در امر ارائه خدمات و درمان بیماران می شود.
کلیه پرسنل اتاق عمل خانم می باشند لذا آرامش کامل جهت مادر باردار و یا سایر بیمارانی که تحت اعمال جراحی مختلف زنان قرار میگیرند، فراهم می شود. امکان تماس پوست به پوست مادر و نوزاد (Skin to skin) در دقایق اولیه پس از تولد در اتاق بهبودی میسر می باشد. این امر علاوه بر مقاوم ساختن بدن نوزاد موجب آرامش مادر و مقاومت در برابر درد می شود. از طرفی نوزاد دقایقی پس از تولد از اولین قسمت شیر مادر که آغوز می باشد بهره مند می گردد 
 

طبقه چهارم بیمارستان آتیه منحصراً در ارتباط با مراجعین زنان و زایمان می باشد. این طبقه شامل:
بخش میلاد، اتاق زایمان، اتاق عمل زنان و زایمان،‌ بخش نوزادان و NICU  است که به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات پزشکی، پرستاری و مامایی می باشد.
لازم به ذکر است تمام موارد جراحی زنان اعم از هیسترکتومی (برداشتن رحم) میومکتومی، کورتاژ تشخیص، لاپاراسکوپی، لاپاراتومی، جراحی های سیسیتوسل و رکتوسل و ... در اتاق عمل میلاد انجام می شود.
همچنین مادران باردار جهت سزارین و زایمان طبیعی دراتاق زایمان تحت مراقبت خاص قرار می گیرند. 
از ویژگیهای دیگر این طبقه ارائه کلیه خدمات توسط پرسنل خانم میباشد. 
 مکان:‌
طبقه چهارم

هزینه های زایمان طبیعی به صورت آزاد و بیمه با یک شب بستری مبلغ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد می گردد که در صورت انتخاب اتاق خصوصی این هزینه افزایش می یابد

هزینه های زایمان سزارین با یک شب بستری به صورت آزاد و بیمه مبلغ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که در صورت انتخاب اتاق خصوصی این هزینه افزایش می یابد

توضیحات:
الف: در صورت نیاز به بستری نوزاد با تشخیص پزشک نوزادان پرونده جداگانه تشکیل شده و هزینه ها برای بیماران خصوصی به صورت آزاد محاسبه خواهد شد
ب: در صورت نیاز به بستری نوزاد با تشخیص پزشک متخصص نوزادان، پرونده جداگانه ای تشکیل شده و دریافت معرفی نامه مجدد نیز به نام نوزاد الزامی می باشد
ج: هزینه های فوق به صورت تقریبی می باشد.
د: بیمه های طرف قرارداد، جهت اقامت بیشتر از ۴۸ ساعت (بانظر پزشک معالج) تعهدی در قبال پرداخت هزینه ها ندارند
ه: لطفا هنگام پذیرش بیمار در بیمارستان حتماً نوع بیمه طرف قرارداد بیمارستان مشخص گردد در غیر این صورت بیمارستان هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد
و: در صورتی که در حین عمل سزارین نیاز به انجام عمل دیگری با صلاحدید پزشک باشد تایید آن عمل بر روی معرفی نامه بیمار تا قبل از ترخیص الزامی می باشد

- هزینه های بالا مربوط به اتاق های دو تخته و چند تخته می باشد
- هزینه اتاق خصوصی  بجز بیمه بانک ها مابقی بیمه ها پرداخت نمی کنند
 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo