بلوک زایمان، زنان و زایمان و نوزادان

در این بیمارستان ، اتاق زایمان دارای 

تریاژ مامایی
اتاق های زایمان (laber زایمان)
post partom (مراقبتهای مامایی پس از زایمان) 
مراجعات اورژانسی مامایی

می باشد .

از اواخر سال ۸۶ انجام زایمان طبیعی بدون درد به روش اپیدورال و اسپاینال (بی حسی نخاعی) در این مرکز آغاز گردیده است. زایمان کم درد و غیر دارویی نیز با استفاده از داروهای خاص و روش ها و تجهیزات مخصوص که موجب کاهش درد و تسریع در امر زایمان می گردد نیز در این مرکز انجام می گردد.

 

مراقبتهای ویژه نوزادان-NICU

این بخش دارای ۵ تخت مراقبت ویژه نوزادان و ۳ تخت (NICU/POST) می باشد . در این بخش نوزادان ۷ تا ۳۰ روزه با مشکلات تنفسی ، پرده مپوریتی(نارسی) و مشکلات قلبی - عروقی ، عصب و ... بستری شده و تحت مراقبت های ویژه قرار می گیرند. این بخش مجهز به مانیتورینگ قلبی- تنفسی و مخصوص نوزادان ، تخت احیا، وارمر ، انکوباتور، شیردوش و ... می باشد . واحدهای این بخش شامل  

تخت های بستری
اتاق پزشک
اتاق پرسنل
اتاق مادران(اتاق شیر)
تریتمنت
اتاق ایزوله (مخصوص نوزادان عفونی)

می باشد . اتاق مادران مجهز به وسایل و تجهیزات برای استراحت و شیر دوشیدن می باشند)

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo