بخش زایمان بدون درد

بخش زایمان بی درد و نوزادان بیمارستان مهر نیز از جمله بخش های مجهز بیمارستانی است که تحت نظر پزشکان متخصص اداره می شود. این بخش در طبقه چهارم ساختمان قدیمی بیمارستان در انتهای بخش زنان و مشرف به بخش نوزادان واقع شده است. در این بخش نزدیک به ۲۰ نفر از پزشکان متخصص زنان و زایمان و کارشناسان مامایی خدمت می کنند. انجام زایمان طبیعی، ختنه و مشاوره بیماری های زنان در این بخش انجام می شوند. این بخش مجهز به دستگاه های پالس اکسی متر، انکوباتور نوزاد، دستگاه احیاء، تلویزیون های LCD ، دستگاه فیتال مانیتورینگ، دستگاه الکتروشوک، پمپ انفیوژن و ... است. ملاقات با بیماران بستری در اتاق زایمان مادام که به بخش مربوطه انتقال نیافته اند، امکان پذیر نیست و و ملاقات با بیماران بستری منوط به شرایط بیمار و اجازه مسئول شیفت است. هم چنین در صورتی که خانم بارداری تمایل به زایمان طبیعی داشته و همه شرایط در این جهت پیش برود در نهایت در اتاق زایمان در صورت تمایل، شوهر بیمار می تواند بصورت همراه در هنگام زایمان حضور داشته باشد. 

 

 

 
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo