بخش زنان وزایمان

نام بخش زنان وزایمان بخش زنان ازبخشهای تخصصی بیمارستان پارس می باشد .دراین بخش بیماران بطور مداوم وشبانه روزی تحت مراقبت ( پایش ) قراردارند . پرستاران این بخش دارای تواناییها وآگاهیهای لازم درزمینه مراقبت از بیماران زنان ومادران باردار راداشته ودرنتیجه نقش مهمی در پیشرفت روند بهبودی بیمار دارند . بخش زنان درطبقه دوم ساختمان اصلی بیمارستان پارس قرار دارد . درانتهای راهروبخش پاویدن پزشکان متخصص زنان می باشد . این بخش درمجاورت بخش نوزادان واطاق زایمان می باشد . اتاق عمل جهت سزارین نیز درمجاورت بخش بوده . اتاقهای بیماران مجهز به زنگ اخباربوده وسرویس بهداشتی درهر اتاق قراردارد . ۷ اتاق ۲ تخته و ۹ اتاق خصوصی ویک اتاق VIP دربخش موجود است . دراین مرکز بخش NICU جهت ارائه خدمت به نوزادان نارس درطبقه همکف قراردارد . پزشکان بخش : کادرپزشکی این بخش جزء مجرب ترین اساتید درسطح کشور بوده دراین مرکز کلیه امکانات جهت امورمادران بارداردراختیار پزشکان وبیماران محترم قرارمی گیرد . ( ریاست بخش آقای دکتر حسنعلی موحدی می باشد ) مدیر پرستار بخش زایمان : افسانه علیشیری باسابقه ۱۴ سال کاربالینی تجهیزات بخش : قوانین ومقررات بخش زایمان : دربدوورود بیماران به بخش کلیه آزمایشات کلینیکی ، پاراکلینیکی معاینات ومشاوره های مورد نیاز انجام شده بیماران نیاز به همراه ندارند . تمامی اموربیماران توسط پرسنل پرستار وکمک پرستار ومنشی واوردلی انجام می شود . درصورت تمایل بیمار یادستورپزشک امکانات رفاهی جهت اقامت بیمار مهیا می باشد . ساعات ملاقات ازساعت ۳ الی ۵ بعدازظهر هرروز می باشد . درروزهای تعطیل ساعات ملاقات ۱۰ صبح الی ۱۱ صبح نیز می باشد . دراین بخش استفاده ازموبایل ممنوع است . رژیم غذایی بیمار براساس تشخیص پزشک ونوع بیماری توسط کارشناس تغذیه می گردد . درصورتی که بیمار تمایل به تماس باخارج ازبیمارستان راداشته باشد می تواند باگرفتن شماره ۷ ازخط آزاد استفاده نماید . خط مذکور ازساعت ۷ صبح الی ۹ شب قابل دسترسی بوده واز ۹ شب به بعد جهت رعایت استراحت بیماران تلفن های داخل اطاق قطع می گردد وتماس تنها از طریق ایستگاه پرستاری ومرکز تلفن امکان پذیر می باشد . شماره تماس بابخش ۲۲۲- ۸۲۱۹۹۲۲۱ می باشد . درصورت وجود پیشنهاد یاانتقاد ریاست ومدیریت پرستاری ودفتر شکایات بیمارستان شنونده نظارت وجوابگوی شما خواهند بود . خواهشمندیم درتکمیل فرمهای نظرسنجی بیماران جهت ارائه بهتر خدمات به شما عزیزان باما همکاری کنید .

بخش کودکان

بخش کودکان بخش کودکان درطبقه ی هم کف بیمارستان قراردارد که شامل ۷ تخت ریموت دار ۳ شکنه کنسول دار مجهز به اکسیژن وساکشن سانترال می باشد . همچنین مجهز به ۳ دستگاه فتوتراپی ، تنت اکسیژن ، ساکشن واکسیژن پرتابل نبولایزر، پمپ اینفیوژن وسایر تجهیزات وامکانات لازم جهت مراقبت به کودکان می باشد . خدمات پزشکی شامل خدمات جراحی وبیماریهای داخلی کودکان می باشد . جراحیها شامل : جراحیهای عمومی – کولورکتال – مغزواعصاب – ENT – ارتوپدی – اورولوژی – قلب کودکان ( مراقبت قبل از عمل ) وبعد ازعمل ادامه مراقبت ازکودک دربخش ( ICU OH ) صورت می گیرد . بیماریهای داخلی شامل : گاستروآنتریت ، پنومونی ، انواع بیماریهای عفونی ، نقص سیستم ایمنی ، تب وتشنج ، بیماریهای داخلی مغزواعصاب وسایراورژانسهای اطفال می باشد . بخش اطفال با بهره گیری از پزشکان متخصص وکادرپرستاری مجرب آماده خدمت رسانی ۲۴ ساعته به کودکان بیمار می باشد . قابل ذکر است که بیشتر اقدامات پاراکلینیکی کودکان اعم از انجام اسکن ، MRI ( بابهره گیری ازمتخصص بیهوشی کودکان ) ، انجام انواع سونوگرافی ، رادیولوژی جهت کودکان صورت گرفته همچنین بخش کلینیک گوارش بابهره گیری ازفوق تخصص گوارش اطفال خدمات آندوسکوپی ، کولونوسکپی کودکان راانجام می دهد ، انجام EEG – اکوکاردیوگرافی ، تست ریه وغیره نیزجهت کودکان دربخشهای تخصصی پاراکلینیکی صورت می پذیرد . ریاست بخش برعهده جناب آقای دکترشریف ( داخلی کودکان ) می باشد . پزشکان داخلی شامل : - دکتر پیمان ( داخلی اطفال ) - دکتر دانشجو ( عفونی اطفال ) - دکتر غلام رضا زمانی ( مغزواعصاب اطفال ) - دکتر ایمان زاده ( گوارش اطفال ) - دکتر مجتهد زاده ، خانم دکتر اکبری ( داخلی قلب اطفال ) - دکتر میری ، خانم دکتر قائمی( داخلی قلب اطفال ) پزشکان جراح : - دکتر فرهود ( عمومی اطفال ) - سایرپزشکان مجرب بیمارستان باتخصصهای مختلف ارتوپدی – اورلوژی – مغزواعصاب – ENT - عمومی سایرخدمات جراحی راانجام می دهند . سرپرستار بخش : خانم سروربابایی با سابقه ۲۴ ساله دارای کلیه مدارک مدیریت تخصصی وعمومی

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo