بیمارستان و زایشگاه پاسارگاد در بهمن ۱۳۴۷ با متراژ کل ۲۴۰۰ متر مربع و زیر بنای ۹۹۵۴ متر مربع و با ظرفیت ۱۰۰ تخت مصوب و ۸۲ تخت فعال تاسیس گردید .  بیمارستان پاسارگاد بیمارستان خصوصی می باشد و دارای درجه ارزشیابی یک مثبت بوده و در زمره بیمارستان های عمومی ( جنرال ) می باشد و دارای لوح بیمارستان های دوستدار کودک نیز می باشد همچنین با رعایت استانداردهای الزامی ایمنی بیمار سعی دارد در زمره بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار نیز قرار گیرد . بیمارستان طرف قرارداد با کلیه بیمه های تکمیلی می باشد .

اتاق زایمان 

اتاق زایمان در طبقه دوم و مجاورت بخش نوزادان قرار دارد در این بخش  شرایط و امکانات جهت اقامت همسران در لیبر کنار مادران باردار فراهم و مهیا می باشد . اتاق زایمان  با همکاری پزشکان  مقیم  و آنکال  بصورت  شبانه روزی فعالیت می نماید . یکی از برنامه های آتی بیمارستان استقرار محورهای بیمارستان های دوستدار مادر و فراهم آوردن امکانات و تجهیزات زایمان بی درد می باشد . این بخش دارای قسمت های مختلف به شرح ذیل می باشد :

۱) اتاق معاینه

۲) اتاق لیبر با چهار تخت

۳) اتاق زایمان با دو تخت ژنیکولوژی

۴) اتاق پس از زایمان

بخش دو

این بخش در طبقه دوم در مجاورت بلوک زایمان و نوزادان قرار دارد و دارای پنج اتاق دو تخته و چهار اتاق خصوصی می باشد . برنامه آموزشی ترویج تغذیه با  شیر مادر و آموزش KMC بصورت مدون همراه با کارگاه های ترویج تغذیه با شیر مادر برای مادران و پرسنل  اجرا می شود . پرسنل این بخش بایستی حداقل سالی دو بار در کارگاه های ترویج تغذیه  با شیر  مادر شرکت نمایند . در این بخش از پرسنل پرستاری و  مامایی جهت مراقبت  از  بیماران بهره گرفته می شود . مراقبت از بیماران بر اساس دستورالعمل های بیمارستان های دوستدار کودک انجام می گردد . همچنین بیماران توسط فیزیوتراپیست قبل از ترخیص معاینه شده وورزش های مناسب دوران پس از زایمان آموزش داده می شود .در این بخش یک اتاق نیز به اقامت مادران شیرده اختصاص دارد و دارای امکانات رفاهی جهت مادران شیرده می باشد .

بخش نوزادان

این بخش در طبقه دوم  در کنار بخش دو  و  بلوک زایمان قرار دارد  و دارای  بیست و چهار کات  و یک تخت احیا و تعداد شش انکوباتور جهت نگهداری نوزادان می باشد  و مجهز به  تخت احیا  و ونتیلاتور و دستگاه های فتو تراپی می باشد . نوزادان به روش Rooming مراقبت می شوند . نوزادان مبتلا به ایکتر جهت فیزیوتراپی در بخش نوزادان بستری می شوند و مادران شیرده جهت شیردهی ایشان در اتاق مادران شیرده اقامت می کنند و شعار بیمارستان پاسارگاد " حفظ و تداوم شیردهی ضامن سلامتی و آسایش نوزادان "می باشد . 

 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo