آیا کودکم را تشویق درستی می کنم؟

تشویق صحیح کودک

مترجم: نیما شاهین فر (روانشناس)

آیا شما کودکتان را تشویق نادرستی می کنید؟

دیگر تشویق و تمجید مدام و بی وقفه کافی ست زیراکه بر اساس تحقیقات جدید روانشناسی تشویق باید ویژگی های خاصی داشته باشد.

تحقیقات بر روی ۳۳۷ والدین و نحوه تشویق کودکشان در مورد تکالیف درسی نشان دهنده نتایج جالبی بود. روانشاسان در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به این سوال بوند که تشویق والدین چه تاثیری بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی خواهد داشت.

روانشناسان ابتدا از کودک خواستند که به والدینشان از لحاظ میزان تشویق نمره بدهند. این نمره دهی به این صورت بود که آیا والدین زیاد تشویق می کنند و یا تشویق نمی کنند. در انتها این نمره دهی از کودک خواسته شد بود تا هرگونه نشانه افسردگی را در نتیجه تشویق و یا عدم تشویق توصیف کنند

در مرحله بعد از والدین خواسته شد تا میزان تشویق خودشان را از زیاد تا کم نمره بدهند. در این تحقیقات مولفه های دیگری چون میزان درآمد خانواده و تحصیلات نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  • نتایج تحقیقات بدین صورت گزارش شد:

والدینی  که کودکشان را بیش از اندازه و یا برعکس کمتر از میانگین تشویق کرده بوند، کودکانشان نتایج ضعیف تری داشته اند و احساس افسردگی بیشتری را تجربه کرده بودند. والدینی هم که کودکانش را به درستی و براساس قابلیت های صحیح تشویق مرده بودند نتایج مثبتب را گزارش کردند.

محققان همچنین دریافتند که والدین بیش از حد حمایتگر و تشویق کن دارای فرزندانی به لحاظ عاطفی پراسترس تر هستند.

تمامی این نتایج حاکی از آن است که صرف تشویق مهم نیست و تشویق درست و براساس واقعیت باید انجام گیرد.

تشویق باید به صورت یک گفتمان دقیق باشد بدین صورت که کار مثبتی از طرف کودک مورد تشویق قرار می گیرد نه هر کاری.

در بسیاری از موقعیت ها صحبت عاطفی با کودک در مورد تشویق و عدم تشویق های گذشته اش می تواند راه صحیحی برای انجام تشویق مورد نظور کودک باشد. 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo