بازی های خواهر و برادرهای بزرگ با کوچک ترها۱۰ بازی جالبی که خواهر و برادر های بزرگ می توانند با کودک نو رسیده انجام دهند (قسمت اول)

مترجم: نیما شاهین فر

آیا شما نگران رابطه فرزند بزرگ ترتان با کودک تازه به دنیا آمده هستید؟ ما در اینجا ده بازی جالبی که فرزند بزرگترتان می تواند با خواهر و یا برادر کوچکترش انجام دهد را معرفی خواهیم کرد.

 

 

 

بازهایی برای کودک ۰-۳ ماهه

 

بازی نگاه کن

 

 

 

اطفال و کودکان عاشق ایده بازی به عنوان معلم هستند. سعی کنید یک جسم ثابتی مانند میوه و یا مداد را مقابل چشمان کودک نگاه دارید و پس از مدتی آن را به راست و یا چپ حرکت دهید. پس از انجام چندین باره این حرکت شما شاهد خواهد بود که کودک با چشمانش آن شی را دنبال می کند.

 

 

 

 

 

 

 

در ابتدا کودک تنها قادر است از فاصله ۱۵ الی ۲۰ سانتی متری این بازی را انجام دهد اما پس از مدتی می تواند این فاصبه را بیشتر و بیشتر کنید.

 

 

 

بازی من اول خندوندمش

 

 

 

پس از گذشت حدودا دو ماه از تولد نوزاد، او قادر است لبخند اجتماعی را انجام دهد. یعنی در مقابل کار شما واکنش نشان دهد و بخندد. فرزندان بزرگ تر عاشق این هستند که کاری بکنند تا کودک را بخنداند. از فرزند بزرگترتان می توانید بخواهید تا هرکاری مانند در آوردن صدا و یا شکلک را انجام دهد تا کودک بخندد. حتی می تواند در این مورد مسابقه بگذارید.

 

 

 

بازی داستان بگو

 

 

 

فرزندان کمی بزرگ تر می توانند برای کودک کتاب بخوانند حتی اگر سواد نداشته باشند. می توانید به فرزند بزرگتان کتابی دهید و بگویید تا آن را برای کودک با صرفا ورق زدن و داستان سرای از خودشان سرگرم کنند.

 

 

 

بازهای برای کودک ۳-۶ ماهه بازی تئاتر

 

 

 

اگر کودک بزرگ شما عاشق خندان کودک شما است میتوانید با هم برای کودک کوچکتر تئاتر بازی کنید تا او را بخندانید. حتی اگر کودک این تئاتر شما را متوجه نمی شود و صرفا به آن می خندد، این کار نیز سودمند است.

 

 

 

بازی بیا دنبالش

 

 

 

کودک کوچک شما نیاز به تحرک دارد تا مهارت های حسی و حرکتیش را رشد دهد. رشد این مهارت های حسی و حرکتی سخت و غیرجذاب است مگر آنکه این کار به صورت بازی باشد. کودک بزرگ تر می تواند وسیله بازی مانند اسباب بازی را کمی دور از دسترس کودک قرار دهد و او را ترغیب کند که دنبالش بیاید و آن را بر دارد.

 

 

 

بازی صحبت

 

 

 

زمانی که کودک شروع به غان و غون کرد، به فرزند بزرگترتان در مورد این صداها توضیح دهید. مثلا می توانید بگویید که هر بار که او گفت " آآآ، اوووو،بببب و..." ما باید بگوییم "اووووووووو،آآآ،بببب و..."

 

 

 

 

 

 

 

به کودک توضیح دهید که این صداها وسیله ی ارتباطی کودک و جواب دادن به این آوا نشان دهنده شنیده شدن کودک است. 

 

بازی های ۶-۹ ماهه

 

بازی خراب کردن: شاید خراب شدن بلوک های که توسط فرزند بزرگتان ساخته شده است برای او ناراحت کننده باشد. در بسیاری از مواقع این خراب شدن مثلا ساختمان بلوک ها موجب دعوا بین خواهر و برادر های می شود. برای جلوگیری شما می توانید این تخریب را به صورت بازی دربیاورید. مثلا می توانید بگوید" رضا بیا ببینیم می شود طوری این بلوک ها را ساخت که نتوان آن را خراب کرد مثلا پایه اش را از چیزی بجر بلوک بسازیم" بعد از ساختن چنان چیزی ببنید آیا باز فرزند کوچکتان باز قادر است آنرا خراب کند؟

 

 

 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo