بیماری ها و مشکلات روانی در کودکان

قسمت اول

بیماری ها و مشکلات روانی در کودکان: علایم را بدانید.

تشخیص بیمارها و مشکلات روانی برای پدر و مادر کار دشواری است. در نتیجه، بسیاری از کودکان که می توانند در مان موثر و به موقعی دریافت کنند، از آن محروم می شوند. در این مقاله علایم هشداردهنده بیماری های روانی و نحوه کمک به فرزندتان را خواهید یافت.

چرا تشخیص بیماری روانی برای پدر و مادر مشکل است؟

به طور معمول، مسئول تشخیص بیماری روانی در کودکان به عهده بزرگسالان است. ولی متاسفانه، بسیاری از بزرگسالان از علایم بیماری روانی در کودکی اطلاعی ندارند.

حتی اگر علایم کلی را بدانید، تشخیص آنها از رفتار طبیعی بسیار سخت است. شما حتی شاید اینگونه توجیه کنید که همه بچه ها بعضی اوقات فلان رفتار را از خود نشان می دهند. از طرفی باید مد نظر داشت که کودکان توانایی کلامی برای ابراز مشکل خود را ندارند که این نیز بر مشکلات می افزاید.

ترس از برچسب بد اجتماعی و اینکه دیگران در مورد بچه چه فکری می کنند( مانند بچه­ی آنها دیوانه است) و نگرانی  از هزینه های آن، مانع از کمک به موقع به کودک می شود

کدام شرایط روانی بچه را تحت تاثیر قرار می دهد؟

 بچه ها تمامی بیماری های روانی بزرگسالان را می توانند مبتلا شوند فقط روش بروز آنها در کودکان متفاوت است. برای مثال، افسردگی در کودکان همراه با بیقراری است در حالیکه در بزگسالی همراه با غمگینی.

بچه ها مشکلاتی روانی متفاوتی را از خود نشان می دهند از جمله:

 • اختلالات اضطرابی:کودکانی که دچار اختلالات اضرابی مثل وسواس، اضطراب فراگیر، هراس اجتماعی و سایر اختلالات این طبقه می باشند، اضطراب را به طور مداوم و غیر منقطع تجربه می کنند که این حالات با فعالیت های روزانه آنها تداخل می کند.

نگرانی های روزمره ز طبیعی رشد کودک است ولی اختلالات اضطرابی مانع از فعالیت های طبیعی و روزانه کودک می شوند.

 • بیش فعالی همراه با نقص توجه با بدون نقص توجه: این طیف از اختلال 3 علامت اساسی دارد: مشکل در توجه کردن، بیش فعالی و تکانشی عمل کردن. بعضی از کودکان هر سه علایم را دارند در حالیکه بعضی دیگر فقط یکی از این علام را.
 • اختلالات طیف اتیسم: اختلالات طیف اتیسم از ختلالات دوران کودکی است که معمولا قبل از 3 سالگی ظاهر می شوند و شرایط بچه را بشدت تحت تاثیر قرار می دهند. گرچه این کودکان علایم مختلفی از خود نشان می دهند ولی عموما همه آنها مشکلات ارتباطی دارند.
 • اختلالات خوردن: این اختلالت مانند پرخوری یا بی اشتهایی عصبی بسیار مهم هستند زیراکه در مواقع حاد تهدید کننده زندگی هستند
 • اختلالات خلقی: اختلالات خلقی مانند افسردگی یا اختلالات دو قطبی می تواند منجر به تغییرات خلقی کودک شوند طوری که این تغییرات با حالات روزمره کودک قابل توجیه نباشد.

علایم هشدار دهنده کدام اند؟

علایم هشداردهنده که حاکی از وجود مشکل اند عبارتند از:

 • تغییرات خلقی: به حالات غمگینی، گوشه نشینی یا تغییرات خلقی کودکتان که ناگهان خوشحال و ناگهان غمگین می شود دقت کنید. این علایم را به مدت دو هفته زیر نظر داشته باشید و ببنید آیا تداوم دارند.
 • احساسات شدید: در مورد احساسات شدید فرزندتان مانند ترس عمیق بدون دلیل که همراه با تپش قلب هستند و یا نگرانی و دلمشغولی شدید که مانع از فعالیت های طبیعی روزمره می شوند؛
 • تغییرات رفتاری: این تغییرات شامل تغییرات رفتاری خطرناک مانند استفاده از چاقو و دیگر وسایل خطرناک برای آسیب زدن به دیگران را شامل می شود؛
 • مشکل در تمرکز: دقت کنید که آیا او در فعالیت های سادهی نشستنی که محرک مزاحمی نیست آیا او تمکز کافی بر فعالیت دارد؟
 • کاهش وزن ناگهانی و عجیب: از دست دادن اشتها و وزن ناگهانی از دیگر علایم هشدار دهنده است
 • نشانه های ویزیکی: کودکان معمولا به جای ناراحتی و غمگینی علایم جسمی از خود نشان می دهند مانند دل درد؛
 • آسیب فیزیکی: بعضی اوقات کودکان به خودشان آسیب می زنند. این آسیب زدن آگاهانه است. مانند بریدن دست خود
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo