تاثیر تلویزیون بر کودک

تماشای بیش از حد و زیاد تلویزیون آمادگی کودک برای ورود به مهد کودک را کاهش می دهد.

مترجم: نیما شاهین فر (روانشناس)

 تحقیقات جدید رابطه ای بین تماشای تلویزیون و آمادگی کودک برای ورود به مدرسه در زمینه های ریاضی، دیکته، مهارت های شناختی و اجتماعی یافته اند.

همه ما گناهکاریم زیراکه کودک را به تماشای کارتون و تلویزیون وا می داریم تا زمانی آزاد برای خودمان فراهم آوریم. زمانیکه در آن آشپزی کنیم و یا با دوستمان صحبت کنیم.

بعضی اوقات  این احساس گناه را داریم زیراکه حداقل می دانیم تماشای زیاد تلویزیون چاقی کودک را به دنبال دارد. در تحقیقات جدید که در دانشگاه نیویورک انجام شده است رابطه ی بین تماشای تلویزیون و مهارت های لازم در مدرسه کشف شده است.

در این تحقیقات مشخص شد که تماشای زیاد تلویزیون به ویژه در خانواده های کم درآمد منجر به آمادگی پایین کودک در مدرسه می شود.

این تحقیقات برای کودک بین ۲ تا ۵ سال روزی ۱ ساعت تلویزیون را توصیه می کند. شاید شما جزء آن دسته افرادی باشید که بگویید این توصیه در کلام خوب است ولی در عمل امکان پذیر نمی باشد. دکتر ریبنر(Ribner) معتقد است که با توجه به پیشرفت های تکنولوژی مانند گوشی های پیشرفته، کودکان بیش از گذشته به تلویزیون و وسایل شبیه به آن وابسته اند.

اما باید بدانید که در هر صورت تماشای زیاد تلویزیون آسیب هایی را به دنبال دارد. در این تحقیق،والدین ۸۰۷ مهدکودک متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج تحقیق بدین صورت بود، کودکانی که کمتر به تماشای تلویزیون پرداخته بودند در مهارت های املا، ریاضی، شناختی، اجتماعی و خود کنترلی بهتر از کودکان دیگر عمل کردند.

کودکانی که بیش از دو ساعت، روزی به تماشای تلویزیون پرداخته بودند،مهارت های لازم در مهد کودکشان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود. نکته جالب در این تحقیق این بود که با کاهش درآمد خانواده این وضعیت بدتر می شد. در خانواده های پردرآمد این ضعف شناختی کمتر دیده می شد.

یکی از دلایل این اختلاف در مورد درآمد بالا این مسئله بود که خانواده های با درآمد بالا کودکان را تشویق به دیدن برنامه های علمی و آموزشی می کنند و همچنین با کودک به تماشای تلویزیون می پردازند.

نکته جالب دیگر این بود که تماشای زیاد تلویزیون مهارت های ریاضی را بیش از سایر مهارت ها تحت تایر قرار می دهد که این می تواند به دلیل محتوای برنامه های تلویزیونی کودک باشد که بیشتر بر روی مهارت های کلامی توجه دارد تا مهارت های ریاضی.  

توصیه آخر: محیط خانوادگی نقش بسزایی در یادگیری و آمادگی کودک برای ورود به مهد کودک دارد. تا می توانید تماشای تلویزیون را به حداقل برسانید و محتوای آموزشی را برای کودک افزایش دهید.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo