تربیت سالم بدون موبایل و تبلت

آیا به دنیال کاهش زمان بازی کودکتان با موبایل و کامپیوتر هستید؟ از خودتان شروع کنید.

تحقیقات نشان داده است که پدر و مادرها روزانه بیش از ۹ ساعت پشت کامپیوتر یا تلویزیون و یا با موبایل در حال کار هستند. والدین در حالیکه تلاش می کنند تا کودکانشان کمتر از وسایلی مانند موبایل و تبلت استفاده کنند، خودشان روز به روز بیشتر از وسایل ارتباط جمعی استفاده می کنند. این تحقیقات به می گویند که زمان کنترل رفتاری برای خودمان به عنوان الگوهای فرزندان فرا رسیده است. شما هیچگاه نمی توانید میزان زمان استفاده کودک از موبایل و تبلت را کاهش دهید مگر آنکه اول از خودتان شروع کنید.

این تحقیقات نتایج زیر را نیز به دنبال داشته است:

  • والدین متعلق به طبقات پایین اجتماعی از لحاظ درآمدی زمان بیشتری را صرف استفاده از موبایل و کامپیوتر می کنند؛
  • والیدن با تحصیلات پایین مانند تحصیلات دبیرستانی، زمان بیشتری را در اینترنت و فضاهای مجازی می گذرانند؛

بدیهی است اگر به دنبال پرورش رفتارهای سالم در کودکان هستید چه به لحاظ رشد قوای جسمانی و چه به لحاظ رشد روابط اجتماعی، خودتان باید اولین مدل باشید.

کودکتان حرفه ای ترین مقلئ هستند، لذا تغییر رفتار در خودمان به سرعت موجب بهبود رفتار در کودکان خواهد شد. درست است که اینرتنت و فضای مجازی موقعیت های منحصر به فرد و خوبی ایجاد می کند ولی استفاده بیش از اندازه و جایگزین شدن آن با روابط گرم اجتماعی و خانوادگی نیز می تواند همانقدر مضر باشد.

منبع: parents

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo