خانواده و کودک با نیازهای ویژه

تربیت، پدر و مادری کودک با نیازهای ویژه

مترجم: نیما شاهین فر (روانشناس)

چه نکاتی را به عنوان پدر و مادر که کودکی با نیازهای ویژه دارید باید بدانید؟

در این مصاحبه ای را با دکتر Elizabeth Goulding متخصص کودکان با نیازهای ویژه را خواهید خواند.

رقابت های داشتن خواهر و یا برادری با نیازهای ویژه برای کودکان چگونه است؟

این مسئله بسیار استرس زا است. این کودکان می دانند که خواهر و یا برادرانشان مثل دیگر دوستانشان نیستند. این کودکان آرزوی دارند  روابطی که دوستانشان با خواهر و برادرانشان دارند، انها نیز بتوانند برقرار کنند. البته، این کودکان بسیار نگران نیازهای خواهر و برادر مسئله دارشان هستند.

 

فارق از سن و سال، این کودکان احساس والدینی به خواهر یا برادرشان دارند. آنها رفتار پدر و مادرشان را با کودک دارای نیازهای ویژه می بینند و سعی می کنند آنها را تقلید کنند.

در مورد رقابت های خواهر و برادر ها چی؟ آیا در این خانواده ها نیز رقابت وجود دارد؟

قطعا رقابت وجود دارد. حتی رقابت ها در این خانواده های بیشتر و پیچیده تر است. به دلیل نیازهای ویژه ی این کودکان، توجه خاص تری بر این عضو خانواده وجود دارد که این رقابت خوهار و برادری را بیشتر می کند.

 

مثلا زمانیکه کودکان دارای نیاز ویژه موفقیت کوچکی را به دست می آورد مورد توجه قراار می گیرد در حالیکه خواهر و یا برادر نرمال دیگر موفقیت هایش طبیعی به نظر می رسد. این کودکان عموما آرزو دارند توجه خاصی که روی عضو ویژه هست بر روی آنها نیز باشد.

خواهر و یا برادر که احساس رقابت می کند چه رفتارهای را از خود بروز می دهد؟

رفتار این کودکان فرقی با خانواده های معمولی نمی کند فقط گاهی شدیتر است. این کودکان مانند دیگر کودکان شاید در نتیجه رقابت پرخاشگری کنند، نا امید و افسرده شوند و یا رفتارهای منفی و لجبازانه از خود نشان دهند.

 

پدر و مادر نیز در این شرایط استرس های خود را دارد. استرس های مالی و زناشویی از جمله ی آنها هستند.

آیا داشتن خواهر و برادر با نیازهای ویژه می تواند جنبه های مثبتی نیز داشته باشد؟

ساده نیست ولی می تواند تجارب مثبتی داشته باشد. رفتارهای کودم دارای نیازهای ویژه می تواند بعضی اوقات موجب شرمساری کودک شود. و در بسیاری از مواقع کودک سالم مجبر است اشتباهات او را رفع کند. این رفع کردن نیازهای و مشکلات کودک می تواند مهارت های مقابله ی کودک به شدت افزایش دهد. مثلا این کودکان در مقابل تمسخر بقیه بسیار مقاوم هستند و می دانند در این شرایط چگونه باید از خود دفاع کنند.

پدر و مادر چه کارهای می توانند انجام دهند؟

با گذشت زمان و رشد قابلت های کودک دارای نیازهای ویژه، پدر و مادر باید توجه یکسانی را باید به کودکانشان داشته باشند و در مواردی که کودک دارای نیازهای ویژه به کمک نیاز دارد، پدر و مادر دلیل توجه را باید به سایرکودکان توضیح دهند.

 

همچنین سعی کنید ساعت های خاصی را برای کودک سالم تان اختصاص دهید. مثلا باهم پارک یا سینما بروید.

 

همچنین سعی کنید اسباب بازی ها و اتاق ویژه برای کودک سالمتان تهیه کنید. اگر هم اتاق جدا میسر نیست در همان اتاق فضای ویژه ای را برای کودک اختصاص دهید.

 

کودک سالم تان را به خاطر کودک دارای نیازهای ویژه در محدودیت قرار ندهید. همچنین کودکتان را تشویق به فعالیت های خارج از خانه مثلا فوتبال و فعالیت های گروهی، کنید.

 

شما حتما خانواده ی دیگری که او نیز کودکی با نیازهای ویژه دارد را می شناسید. سعی کنید از تجارب آنها استفاده کنید و اگر خواهر و برادر سالمی دارند سعی کنید فرزندانتان با هم دوست شوند.

 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo