معرفی خواهر و برادر جدید

قسمت اول

خواهر و برادر جدید: چگونه بچه بزرگتر را نسبت به ورود خواهر یا برادر تازه آماده کنیم.

فرزند دوم تاثیر زیادی بر کل خانواده دارد و بسیار متفاوت از فرزند اول می باشد. زمانیکه فرزند اول می آید تمام تلاش شما بهبود حاصل کردن از زایمان و تمامی توجه شما به نیازها و خواسته های کودک هست. اما زمانیکه فرزند دوم را می آورید، شما از واکشن های کودک بزرگتر متحیر خواهید شد و باید به نیازهای هر دو و رابطه آنها توجه ویژه داشته باشید. در این مقاله راهکارهای برای سازگاری با این مسئله خواهید یافت.

چطور من می توانم فرزند بزرگترم را برای ورود فرزند دوم آماده کنم؟

با صحبت کردن در مورد آمدن خواهر یا برادر کار خود را شروع کنید. شکمتان را که هر روز بزرگتر می شود را به او نشان دهید و از او برای کارهایتان کمک بخواهید. به او توضیح دهید که کودک کوچک تر شیر خواهد خورد، خواهد خوابید و بیشتر اوقات گریه خواهد کرد. به او بگویید که تا زمانیکه کودک جدید بزرگ شود هم بازی وی نخواهد بود. اگر لازم است فرزند بزرگتر اتاقش را عوض کند این کار را قبل از آمدن کودک انجام دهید. این مسئله به او کمک خواهد کرد که با شرایط جدید قبل از ورود کودک آماده شود.

تلاش کنید تا آموزش توالت رفتن فرزند بزرگتر را قبل از آمادن کودک جدید تمام کنید و یا چند ماه بعد از آمادن کودک جدید آن را شروع کنید. در مورد زمانیکه شما در بیمارستان خواهید بود بهفرزند بزرگ توضیح دهید و شرایط آسوده و امنی برای وی فراهم کنید.

چطور باید کودک جدید را بچه بزرگتر معرفی کنم؟

کودک را به بیمارستان ببرید و به او اجازه دهید تا او را بغل کند. یادتان باشد بهتر است یک چیزی مانند تی شرت بگیرید و بگویید که این را خواهر یا برادر تازه تو برایت هدیه آورده است. زمانیکه به خانه آمدید با هم به جای که فرزند بزرگتر دوست دارد مثل رستوران بروید تا آمادن کودک جدید را باهم جشن بگیرید

چطور می توانم به فرزند بزرگ کمک کنم تا با شرایط تازه سازگار شود؟

سن و میزان رشد فرزند بزرگ در نحوه واکنش وی به این موضوع بسیار موثر است. در حالیکه کودکان بزرگ مشتاق به دیدن کودک تازه هستند، کودکان کوچک از آمدن فرزند جدید ممکن است ناراحت شوند.

موارد زیر راحتی برای کمک به کودکان می باشد:

  • کودکان کوچک تر از 2 سال: این اطفال معمولا فهمی از خواهر و برادر ندارند و بنابراین بهتر است در مورد ی اتفاق تازه و اضافه شدن یک شخص به خانواده صحبت کنید. به کتاب های بچه گانه و عکس های خانوادگی در آنها می توانید اشاره کنید.
  • کودکان  بین 2 تا 4 سال: کودکان این سن از پخش شدن توجه شما بین کودک جدید و او ممکن است بسیار ناراحت باشند. به او در مورد کودک تازه و نیازهای سریع او توضیح دهید. همزمان فرزند بزرگ را به همراه خود برای خرید وسایل برای کودک تازه با خود ببرید. از فرزند بزرگ تر کماکان کمک بخواهید و او را درگیر کنید. همزمان برای هر دو کودک می توانید قصه تعریف کنید.
  • کودکان  مدرسه ای: این کودکان در مورد توجه شما به فرزند جدید حسود هستند. به آنها نیز در مورد نیازهای کودک جدید توضیح دهید. به او در مورد مزایای بزرگتر بودن توضیح دهید مثلا بگوید او می تواند دیرتر به رختخواب برود. از کودکان برای کمک به نگهداری کودک  با نظارت خودتان کمک بیشتری  بگیرید.

جدای از سن کودک به او گوشزد کنید که دوست داشتن شما با آمدن کودک هیچ تغییری نخواهد کرد. همیشه سعی کنید که هدیه ای برای او داشته باشید زیراکه کسانی که برای ملاقات بچه جدید می آیند چیزی برای او خواهند آورد که شما در این مواقع هدیه خودتان را به کودک اولی بدهید.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo