طراحی فضای داخلی مدارس thumb طراحی فضای داخلی مدارس
thumb

طراحی فضای داخلی مدارس

طراحی فضای داخلی بر اساس نیازهای روانشناسی کودک و کادر اداری و دبیران و ویژگی های جسمانی و قابلیت های کودک از جمله فعالیت ها در زمینه طراحی مدارس می باشد.

طراحی فضای داخلی مدارس ابتدایی همیشه یکی از چالش های مدیران بوده است.

تعدد دانش آموزان، کوچک بودن آنها، امنیت کودکان جز مسائل دردسرساز بوده است. همیشه معلمان و مدیران به دنبال ساخت محیطی هستند تا تمامی دانش آموزان با فراغ بال و امنیت به فعالیت های طبیعی خودشان بپردازند و از آموزش لذت ببرند.

گروه چیستا کودک، با توجه به آخرین اصول طراحی و روانشناسی کودک همواره تلاش کرده است تا طراحی محیط کودکان را طوری تنظیم کند تا آموزش و بازی در هم ادغام شوند. به طوریکه کودکان در این محیط ها با سوالات تازه روبرو شوند و برای حل این سوالات مجبور به برقراری رابطه اجتماعی با یکدیگر شوند.

این طراحی ها منحصر به فرد بوده و مبتنی بر نیاز و فضای موجود مدرسه طراحی می شوند.


ارسال نظر

فرم سفارش محصول
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo