رشد کودک

 • ماه اول رشد کودک

  این ماه به تغیرات قد و وزن بچه خواهیم پرداخت و خواهیم دید که پزشکان از چه طریقی به سالم بودن بچه ما یقین پیدا می کنند. همچنین در بعد روانشناسی به جنبه های مختلف رشد از جمله شناختی، ارتباطی و ... را بررسی خواهیم کرد و...

 • ماه دوم رشد کودک

  این ماه به پیشرفت های قد و وزن بچه خواهیم پرداخت و خواهیم دید که پزشکان اهنگام بررسی سلامت بچه به چه مواردی توجه می کنند. همچنین در بعد روانشناسی رشد تمرکز نوزاد را به همراه دیگر ویژگی های شناخت مورد بحث قرار خواهیم گذاشت و...

 • ماه سوم رشد کودک

  در این ماه به روند رشد جسمی کودک خواهیم پرداخت و مواردی که در آنها مراجه به پزشک لازم هستند را مرور خواهیم کرد و...

 • ماه چهارم رشد کودک

  این ماه به همچنان به تغییرات قد و وزن کودک خواهیم پرداخت و شما اطلاعات کاملی در مورد رژیم غذایی و زمان مناسب شروع غذاهای خشک برای کودک خواهید یافت در بعد رشد روانشناسی نیز توانایی های زبانی و پیش بینی نوزاد را به همراه.....

 • ماه پنجم رشد کودک

  در این ماه سوالات پزشک هنگام بررسی نوزاد را خواهید یافت و همچنین اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت تغذیه نوزاد خواهید یافت. همچنین...

 • ماه ششم رشد کودک

  این ماه نیز تغییرات نسبتا ثابت قد و وزن کودک را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد و به چاقی کودک و سوالات مادران در این زمینه پاسخ خواهیم داد. در زمینه رشد روانشناسی نیز ارتباط بین دو نیمکره مغز را که موجب تغییرات بسیار شگرف روانی می شود را از سر خواهیم گذراند که...

 • ماه هفتم رشد کودک

  این ماه نیز تغییرات بدنی و ظاهری طفل را بررسی خواهیم کرد و به تغذیه نوزاد به جز شیر مادر خواهیم چرداخت و همچنین نوشیدن آبمیوه را مورد بحث قرار خواهیم داد و...

 • ماه هشتم رشد کودک

  در این ماه رشد طبیعی طفل را مرور خواهیم کرد و خواهیم دانست که چرا بچه های علی رغم خوردن شیر و غذای زیاد چرا وزنشان افزایش نمی یابد و همچنین نکات مهم در....

 • ماه نهم رشد کودک

  در این ماه از نظر جسمی کودک به تغییرات قبلی خود به صورت ثابت ادامه خواهد داد ولی در بعد روانشناسی تغییر بسیار عمیقی را شما شاهد خواهد بود که زیربنای اضطراب جدایی آن هاست. از این پس کودک شما هنگام تنها گذاشتن بیشتر گریه خواهد کرد زیرا که...

 • ماه دهم رشد کودک

  در این ماه کودک از لحاظ جسمی پیشرفت خود را ادامه خواهد داد . در زمینه اداراکات حسی به خصوص حس بینایی کودک می تواند بر روی اشیای متحرک تمرکز کند و اشیا دور و نزدیک را...

 • ماه یازدهم رشد کودک

  این ماه پس از مرور تغییرات بدنی و رشدی کودک، وضعیت خواب او را پیگیری خواهیم کرد و این مسئله رو مطرح می کنیم که برای داشتن خوابی آرام و راحت در شبانه روز چه کار های می تواند مفید باشد و...

 • ماه دوازدهم رشد کودک

  این ماه کودک همچنان به رشد جسمی خود با شیب ثابت ادامه خواد داد و شما راه های برای تشویق کودک برای رفتن و حرکت کردن خواهید یافت، همچنین ...سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo