معرفی کتاب آقای پوسکینز برنده می شود

عنوان: 

آقای پوسکینز برنده می شود

نویسنده: 
Sam Lloyd
سم لوید
تصویرگر: 
Sam Lloyd
سم لوید
برگردان: 
پیام ابراهیمی
پدیدآورندگان: 
سم لوید
پیام ابراهیمی
ناشر: 
چکه
سال نشر: 
۱۳۹۳

نگارنده: 
شبنم عیوضی

آقای پوسکینز دوست دارد جایزه‌ی «زیباترین حیوان خانگی» را به دست بیاورد. اما خانم فی‌فی فوفو، پودل بدجنس هر کاری می‌کند تا جلوی او را بگیرد. او آقای پوسکینز را فریب می دهد و به او راه ورود به محل مسابقه را اشتباه می دهد. آقای پوسکینز برای این که به موقع خود را به مسابقه برساند ناچار می شود میان بر بزند؛ او از روی میله می پرد، داخل تونل می خزد، از مارپیچ پرچم ها رد می شود و از توی حلقه جست می زند... 

وقتی به محل مسابقه می رسد موهایش حسابی کثیف و به هم ریخته شده است و شانس بردن جایزه را از دست می دهد. اما در عوض جایزه ویژه مسابقه را به سبب مهارتش در عبور از موانع به دست می آورد. 

داستان زیبایی درونی یعنی درستکاری را ستایش می کند. 

این داستان جایزه کتابه ای خنده دار رولد دال را به دست آورده است. 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo