معرفی کتاب جمجمک برگ خزون

نویسنده: 

محمدهادی محمدی
تصویرگر: 
پرستو حقی
پدیدآورندگان: 
محمدهادی محمدی
پرستو حقی
ناشر: 
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال نشر: 
۱۳۹۴

نگارنده: 
گروه کتابشناسی کتابک

جم جمک برگ خزون، بازآفرینی تازه ای از ترانه-متلی به همین نام است. ترانه- متل‌های ایرانی برای کودکان یا ساختاری شکسته دارند، یا محتوای آن‌ها آکنده از خشونت است و دیگر مناسب کودک خردسال نیست. این ترانه- متل‌ها به سبب آهنگ و ریتم زیبا اگر به درستی بازآفرینی شوند، می‌توانند هم بهترین زبان آموزها برای کودکان باشند و هم زیبایی‌های زندگی را به آن‌ها یادآور شوند.

جمجمک برگ خزون، دخترم غوره خاتون روایتی در چند چرخه است که مادر، دختر کوچک خود را نوازش می‌کند و دخترک نیز در میان باغ و گل و فضای خانه‌های سنتی ایرانی با گنجکشی که کنار اوست دوستی می‌کند.

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo