معرفی کتاب دوستت دارم


عنوان: 

مجموعه دنیای دوست داشتنی من

نویسنده: 
Todd Parr
تاد پار
برگردان: 
شقایق خوش بین
پدیدآورندگان: 
تاد پار
شقایق خوش بین
ناشران: 
چکه و شهر قلم
نگارنده: 
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- سال پانزدهم- شماره ۶

نویسنده و تصویرگر کتاب های دنیای دوست داشتنی من در این مجموعه، از مفاهیم عمیق زندگی، مثل عشق و دوست داشتن، صلح و دوستی، قبول  تفاوت ها و زمین و راه و روش مراقبت از آن، با زبانی کودکانه، ساده، و ملموس حرف زده و برای نقاشی کتاب هایش از رنگ های شاد و روشن استفاده کرده است.

تادپار تلاش کرده مفاهیم عالی و پیچیده را، از راه تصویر کردن انسان ها، اشیا و طبیعی پیرامون کودک، به او انتقال دهد.

موضوعات متنوع و فراگیر انسانی این مجموعه هشت جلدی به ما این اجازه را می دهند که مخاطبان آن را همه ی گروه های سنی معرفی کنیم. اگر موضوعات کتاب ها برای بچه ها تازگی دارد و جنبه ی آموزش پیدا می کند، برای ما بزرگ ترها، یادآوری و گاهی هم تلنگر خوبی است.

اگر دوست دارید در خواندن با بچه های تان همراه شوید، با صدای بلند برای شان کتاب بخوانید و در لذت خواندن با آن ها شریک شوید، مجموعه ی دنیای دوست داشتنی من را به شما پیشنهاد می کنیم. این کتاب ها از عشق و احساس های خوب و دوست داشن حرف می زنند. صفحه ی آخر هر کتاب با طرح یک پرسش و دعوت به یک فعالیت، مثلا چسباندن عکس، بچه ها را در خواندن شریک می کند، کاری که معمولا بچه ها دوست دارند و فرایند خواندن را برای آن ها دلچسب می کند.

این کتاب ها را می توانید برای بچه های پیش از دبستان و سال های اول دبستان بخرید و برای بچه های زیر پنج سال با صدای بلند بخوانید.

کتابک

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo